Beskrivning

Palmgren föddes i Mariestad 1809 och kom 1838 till Norrtälje som stadsläkare. Fem år senare blev han lasarettsläkare och 1860 provinsialläkare. Samma år som gevärsfaktoriet lades ner upptäckte han att gyttjan i Kvisthamraviken hade undergörande medicinska egenskaper, och året därpå, 1844, byggdes Norrtäljes första badhus. Palmgren blev den förste badläkaren, och han utvecklade också idén med societetsparken. Han blev tidigt engagerad i stadens frågor, och när han 1873 avtackades efter sex år som stadsfullmäktiges ordförande hade en fond bildats i hans namn, som delade ut medel till folkskolepojkar. Han blev riddare av Vasaorden 1860 och fick silvermedalj av kungen 1875 för sitt idoga arbete med vaccinationer. Efter E G Stenbergs död, stadens givmilde donator, blev Palmgren en av fyra personer som förvaltade hans kvarlåtenskap i form av en stiftelse. När Palmgren avled i juni 1898 hade han i två månader hunnit vara Sveriges äldsta läkare. In i det sista arbetade han för nödställda, och karakteriserades som en sympatisk, hjärtegod och vänsäll person, med ett enkelt och flärdfritt sätt.

  • Palmgren med fru Betty och sönerna Georg och Carl Axel. Foto: Roslagsmuseet
  • Ungdomsporträtt av Palmgren, i Mariestad. Foto: Rötters Porträttfynd

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Garveriet

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geostory Norrtälje

Sven Strandberg i Norrtälje

Köpmannen Sven Strandberg var en av 1700-talets mest inflytelserika Norrtäljebor. Han föddes i Färila socken i Hälsingland, där hans far […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (78)

Odlingsrösen, närmast ovala 3-4 m l, 2-3 m br och 0,3-0,5 m h.stenfyllningen delvis övertorvad och övermossad. Beväxta mednågra stora […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar