Beskrivning

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett av Sveriges första helt mekaniska yllespinnerier. Det strömmande vattnet i Norrtäljeån drev inte bara spinnmaskiner utan även en rad olika maskiner för beredning av ullen och efterbehandling av det färdiga tyget. Här hade tidigare legat ett brännvinsbränneri och flera byggnader stod kvar sedan den tiden. Många av dem som arbetade vid fabriken bodde på fabriksområdet och ofta var hela familjer anställda. Affärsidén gick ut på att köpa billig ull från Baltikum. Låta kvinnor och barn, med lägsta möjliga löner, arbeta i fabriken, och sedan sälja det färdiga tyget som uniformstyg till kronan. Man hade alltså billig råvara, billig arbetskraft och garanterad avsättning. Trots det blev yllefabriken ett ekonomiskt misslyckande. Flera års torka fick fabrikens vattenhjul att stå stilla, och ullimporten försvårades av Napoleonkrigen. Redan 1813 lades verksamheten ner. De som investerat i fabriken förlorade sina pengar. Istället för att dela på vinsten fick man dela på skulderna. Under åren görs misslyckade försök att få igång produktionen. Inte förrän 1832 kommer fabrikens vävstolar åter igång. Nu tillverkar man filtar, som enligt reklamen ska vara vattentäta. Produkten blir ingen större framgång, och den sista filten tillverkas 1867. Senare under 1800-talet anlades en kvarn på tomten. Den revs på 1950-talet, och sedan dess har marken använts som parkeringsplats.

  • Yllefabriken, teckning av T M Bäckström 1886. Illustration: Torsten Nordströms stiftelse
  • Yllefabriken, till höger om ån, teckning av Kilian Zoll, ca 1850. Illustration: Kulturen i Lund
  • Yllefabriken, till höger utbredda vita tyger. Foto: Roslagsmuseet

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8275)
206
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine (2)

Work with sounds were lucky enough to record this beautiful, Swedish made, hot bulb engine on its one hundredth birthday! […]

Geocultural data Norrtälje

Gränsmärke (15)

Gränsmärke, 2,5 m diam och 0,4 m h, utgörs av postament, närmast runt, bestående av 0,6-0,8 m st, delvis huggna […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (8)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar