Beskrivning

Köpmannen Sven Strandberg var en av 1700-talets mest inflytelserika Norrtäljebor. Han föddes i Färila socken i Hälsingland, där hans far var kyrkoherde. Strandberg kom till Norrtälje i början av 1720-talet, då staden ännu inte hunnit resa sig efter de förödande rysshärjningarna 1719.

Om du vill ta del av hela berättelsen i GeoStory så ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Strandberg ledde arbetet med att bygga en kyrka i sten. Bild: Norbrink, Norrtälje kyrka
  • Norrtäljes nya stenkyrka, teckning av Kilian Zoll ca 1850. Illustration: Kulturen i Lund
  • Uppmätningsritning av kyrkan. Bild: Norbrink, Norrtälje kyrka

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Kasern (9)

? ?

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (59)

Röjningsröseområde, ca 90×55 m (N-S), bestående av 9 röjningsrösen. Röjningsrösena har bedömts vara av äldre karaktär och odling är inte […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje nya kyrkogård kapell

Kyrkogårdens begravningskapell ligger på gränsen mellan den äldsta och näst äldsta delen. Kapellet som stod färdigt 1902 är en slätputsad […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar