Beskrivning

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. Några av garverierna låg centralt mitt inne i staden, som här inne på gården vid Tullportsgatan, och vid Stora torget, och de spred en vidrig stank. De råa hudarna lades först i det strömmande vattnet nere vid ån för att bli rena. De behandlades sedan med kalk för att håret skulle lossna. Därpå skavdes hår och kött bort med ett särskilt skavjärn, först hårsidan och sedan köttsidan. Efteråt fick hudarna ligga i den så kallade pyren, en stinkande blandning av vatten och exkrementer, som varje dag rördes om med käppar. Till pyren användes gärna både hönsgödsel och hundbajs, och stanken blandades med dunster av härsket fett och ruttet kött. Efter noggrann sköljning tog den egentliga garvningen vid, där hudarna fick ligga i ett bad av ek- eller granbark i upp till två år. Avfallet från garverierna tippades i sjön, där avfallslagren med tiden blev till Societetsparken. Än i dag är ett område i parken instabilt. Marken rör sig då avfallet multnar.

  • I bildens nedre del syns de nedsänkta runda karen till garveriverksamheten inne på gården. Foto: Roslagsmuseet
  • Garveriverksamhet vid ån. Foto: Torsten Nordströms stiftelse

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8275)
206
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Lilla Torget

År 1622 fick Norrtälje stadsprivilegier av Gustav II Adolf. Lilla torget låg då i direkt anslutning till hamnen och var […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (80)

Gravfält, 110×15-35 m (NNÖ-SSV) bestående av minst 13fornlämningar, varav 1 något osäker. Dessa utgöres av 5 högar, 3runda stensättningar och […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje samrealskola och kommunala gymnasium

Norrtälje samrealskola och kommunala gymnasium var ett läroverk i Norrtälje verksamt från 1859 till 1968.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar