Beskrivning

Rådaren var en skeppstomte som gav varsel och som varnade sin skeppare för storm. Varningen skedde antingen genom att Rådaren knackade på kajutdörren eller genom att den såg till att det knarrade i roderkättingen.

  • Carl Thomsen Julrosor. Skandinaviskt julblad (1887)

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Kil av brons

? ?

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, historisk tid (55)

1)Gravfält, 50*15-20 m (Ö-V) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 10 runda stensättningar. I anslutning härtill finns3sentida husgrunder. Stensättningarna är […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (26)

Norrtälje kyrka längst till höger i bild, från öster. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar