Beskrivning

Det vi kallar Norrtälje hamn är egentligen en ganska ung företeelse. Den anlades på 1880-talet och hade i stort sett spelat ut sin roll hundra år senare. Den blev på så sätt bara en parentes i stadens historia. En resenär från det tidiga 1800-talet skrev om Norrtälje att staden låg som en ärta i botten av en säck. Inloppet från öppna sjön var långt och vindlande. Från början förtöjde båtarna längre upp i ån vid Lilla torget. Först på 1830-talet, då Norrtälje fått ångbåtsförbindelse med huvudstaden, började man fundera på mer permanenta tilläggsplatser. Så växte hamnen sakta fram. Fyllnadsmassor och sopor tippades i det träsk som omgav Norrtäljeåns utlopp. Där det tidigare funnits vassruggar och bottenlös lera anlades stenlagda kajer. Under en stor del av 1900-talet dominerades hamnen av höga silotorn där säd från Roslagens gårdar torkades och förvarades i väntan på att skeppas vidare. Här i hamnen fanns också den stora ångsågen omgiven av oändliga rader av brädstaplar. På 1990-talet hade kustsjöfarten spelat ut sin roll, och nya planer växte fram för hamnen. Så föddes idén att förvandla den gamla industrihamnen till ett modernt bostadsområde. När den nya stadsdelen om några år är färdig kommer 5 000 människor att bo och leva här. Fortfarande kommer man att kunna känna den maritima stämningen i ett unikt bostadsprojekt med inslag av både småstad och skärgård. De två höghusen står där silotornen tidigare stått, och genom dem bevaras något av den gamla hamnstadens siluett.

  • Nuvarande hamnens utseende på 1860-talet. Foto: Torsten Nordströms stiftelse
  • Hamnen med ångsågens brädgård. Foto: Fornminnesföreningen
  • Skutor och småbåtar i hamnen. Foto: Pythagoras Industrimuseum

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8275)
206
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (62)

1) Fornlämningsliknande bildning, 12-14 m diam och 1-1,3 m h. Lättövertorvad med i ytan mycket talrika 0,3-1,5 m st stenar […]

Geocultural data Norrtälje

RÅDHUSET (3)

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]

Geocultural data Norrtälje

Haga

Arholma 1:11, Haga från sydväst. Stockholms läns museum

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar