Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

RÅDHUSET (3)

Bebyggelseregistret
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 och torde ha stått färdigt 1730. Mot slutet av århundradet var det rötskadat och ansågs dessutom vara för stort, varför det togs ner och återuppfördes i förminskat skick. Denna ombyggnad avslutades 1792. Rådhuset är uppfört i två våningar och har gulmålad locklistpanel med knutlådor samt fönster- och dörrsnickerier i vitt. Taket är brutet och tegeltäckt samt försett med ett kopparklätt torn med spetsig spira och tornur med två slagklockor. Exteriören bibehåller ännu en ålderdomlig prägel, medan interiören förändrades kraftigt vid en reparation 1945. KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-21730TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Huset är timrat i två våningar, fasaderna är klädda med gulmålad locklistpanel och det brutna sadeltaket tegeltäckt. Byggnadens nätta dimensioner tyder på att det härrör från 1700-talet. Vitmålade lisener delar in den regelbundet utformade fasaden, även dörr- och fönstersnickerier är vitmålade. En mycket kraftig gesims löper under takfoten och skiljer även gavelröstena från de undre våningarna. På taket, mitt emellan de två skorstenarna, reser sig på typiskt rådhusmanér en takryttare i form av ett trätorn med ett tornur, två slagklockor och en spira. Huvudentrén vetter mot torget och utmärker sig genom sina vackra snickerier. Själva dörren är en pardörr med speglar och runda fönster i den övre av speglarna. Dörren flankeras av pilastrar med kapitäl i form av akatusblad och voluter. Portalens gavelstycke har kurviga sidostycken och i mittfältet syns stadens vapen. På husets baksida finns fortfarande det forna häktets gallerförsedda fönster. Efter flera radikala ombyggnader är rådhusrättens sal inte längre bevarad. Större ombyggnader har gjorts 1792, 1945 och 1988. Vid inventeringstillfället 1999 renoverades byggnaden varför det saknas fotografier (den var helt inklädd med byggställningar). Idag används byggnaden som kommunens representationslokal och till vigslar. I bottenvåningen finns också butikslokaler. KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-19

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Gösta Jansson, Atelje Geji-foto
  • Gösta Jansson, Atelje Geji-foto

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (16)

Stensättning, undersökt och borttagen. Stensättningen varrektangulär, 14×11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,4 m h. Fylld.Kantkedja av 0,4-1,6 […]

Geostory Norrtälje

Roslagsmuseet

Redan innan staden hade grundlagts beslöt kung Gustav II Adolf att ett faktori – en verkstad för tillverkning av gevär […]

Geocultural data Norrtälje

Färsna gård (2)

Färsna gård ligger cirka två kilometer utanför Norrtälje i Estuna socken. Färsna har varit en familjegård sedan 1300-talet. Den köptes […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar