Beskrivning

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna. Du står framför den vita gårdsfasaden. Ingången här har adress Kvarngränd 4, medan husets framsida med butikslokalen vetter mot Tullportsgatan. Strandberg var kyrkvärd och ledde arbetet med återuppbyggnaden av kyrkan. Säkerligen passade han på att handla både sten och hantverkare till sitt eget hus då han ändå köpte materiel till kyrkan. Både kyrkan och Strandbergs hus är byggda av identiskt lika sandstensmaterial och med samma typ av fogar. Huset blev sannolikt klart någon gång i slutet av 1720-talet. Strandberg dör 1734, bara 46 år gammal, och två år senare gifter hans änka om sig med Jonas Billborg, som tar över handelsrörelsen i huset. Billborg dör 1753, 50 år gammal, och nu tas affären över av Sven Strandbergs son Olof Strandberg, som driver rörelsen till mitten av 1770-talet, då hans systerson Gustaf Johan Muhr tar över. Han arbetade då som expedit i butiken. På 1790-talet säljer Muhr gården till Anders Lindqvist, vars dotter senare gifter sig med Erik Gustaf Stenberg, som här fortsätter affärsverksamheten. Därför kallas huset i dag för Stenbergska huset.

  • Strandbergs putsade stenhus från 1720-talet. Foto: Torsten Nordströms stiftelse
  • Stenhuset från Kvarngränd vid 1987 års renovering. Foto: Roslagsmuseet
  • Stenhusets butikslokal mot Tullportsgatan. Bild: Larsson, Gamla Norrtälje ca 1850-1950

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (7967)
191
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (7967)
44
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Kasern (7)

? ?

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (63)

Röjningsröseområde, ca 400×250 m bestående av ett 80-tal röjningsrösen, i regel 2–4 m stora och intill 0,2 m höga, djupt […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (3)

Stensättningen längst åt SV är mitt under kraftledning (Ö-V), somskär gravfältets S kant Gravfält 60×20 m (N-V) bestående av 1 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar