Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fornlämningsliknande lämning (88)

Swedish National Heritage Board
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Fornlämningsliknande lämning. Utgörs av sentida dumphög/tipp. Antikvarisk bedömning ändrad efter ändringsanmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län. (RAÄ dnr 326-4311-2012) Äldre beskrivning: Skärvstenshög?, 10x7 m (N-S) och 1,5 m h. I ytan är flera stenar, 0,2-1 m st. Ytan är kraftigt övertorvad. I NV syns sotblandad jord och talrika skärvstenar. I mitten är en grop, 3 m diam och 1 m dj. Kanterna delvis branta. Skärvstenshögen påträffades vid specialinventering 2000. (Dnr 351-766-2003) Intill och Ö om väg. Flack moränmark. Skogsmark, med väg i V. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
AlexandraOscarsson
Scout (0)
166
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (24)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

RÅDHUSET (3)

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (22)

Fossil åker, ca 70×35 m (Ö-V), bestående av 1 åker och 4 röjningsrösen samt åkerhak och en eventuell terrasskant. I […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar