Beskrivning

Ångfartyget Norrtelje har legat som restaurangbåt i Norrtälje hamn sedan 1968, då hon räddades undan skrotning av en skara entusiaster. Fartyget byggdes år 1900 för Norrtelje ångfartygsaktiebolag och sattes i trafik på sträckan Stockholm - Norrtälje. Resan tog cirka sex timmar och gick via Vaxholm och Furusund. Från 1911 togs hon över av Vaxholmsbolaget men fortsatte sin trafik på Norrtälje. Under andra världskriget gjorde s/s Norrtelje tjänst i flottan som hjälpkanonbåten nr 17. Gråmålad och beväpnad tillhörde hon Ålandshavseskadern med bas i Gräddöviken. Under några år i början av 1950-talet gick s/s Norrtelje som Ålandsfärja i trafik på Mariehamn. Hon hann även med ett par turer på sträckan Stockholm-Åbo. Från 1962 låg Norrtelje upplagd i Stockholm och användes som kontor av ett resebyråföretag innan hon 1968 räddades till hemmahamnen.

  • s/s Norrtelje stävar ut från hamnen. Foto: privat
  • s/s Norrtelje som hjälpkanonbåt 17 i Gräddö under andra världskriget. Illustration: s/s Norrtelje 50 år vid stadens kaj
  • s/s Norrtelje vid kaj i hamnen. Foto: privat

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

RÅDHUSET (3)

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]

Geocultural data Norrtälje

Fornborg

Fornborg, ca 140×80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i […]

Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (134)

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250×75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar