Beskrivning

Societetsparken kom till i mitten av 1850-talet på förslag av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren. Norrtälje saknade en lämplig promenadplats – en plats för rekreation och nöjen. Invid badhuset, en bit ut längs stranden, fanns ett lämpligt område. Det krävde uppröjning, men området var också sankt och behövde fyllas ut. Här hamnade nu både sopor och industriavfall. Norrtäljes hamn bestod vid den här tiden av en klipphäll längre ut i viken, strax bortom badhuset, så parken skulle också bidra till att ge badgäster och andra resenärer ett gott första intryck av staden. I den del av parken som låg närmast staden, där du nu står, byggdes ett societetshus med matsal, rök-, spel- och tidningsrum samt biljard, festsal och stor veranda. Senare uppfördes också en musikpaviljong, där olika musikkapell spelade till badgästernas trevnad. I början saknades dock belysning i parken, så en resenär som på hösten anlänt med kvällsbåten rekommenderar att man tar med sig egen lykta för att kunna lysa sig genom parken, där stinkande pölar förekom här och där längs vägen in mot staden.

  • Societetsparken vid anläggandet på 1850-talet. Societetshuset till vänster. Foto: Roslagsmuseet
  • Utsikt över den nyanlagda delen av Societetsparken på 1890-talet. Foto: Torstens Nordströms stiftelse
  • Societetsparkens musikpaviljong. Foto: privat
  • Societetshuset med den nya musikpaviljongen till vänster. Foto: Fornminnesföreningen

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8269)
204
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Missionskyrkan Norrtälje

Uppförd 1915 av Norrtälje Missionsförsamling. Kyrka fram till 1983, då verksamheten flyttades över till den då nybyggda . Idag föreningslokal […]

Geocultural data Norrtälje

Skolbyggnad (21)

? ?

Geocultural data Norrtälje

Ben av ben bränt

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar