Beskrivning

Tysken Heinrich Jancken var från början anställd i svensk tjänst i Mecklenburg. I maj 1622 kom Gustav II Adolf överens med honom om att han skulle få skatteintäkterna från Ortala bruk och Lyhundra härad samt Bro, Frötuna, Väddö och Häverö skeppslag mot att han anlade ett gevärsfaktori i Norrtälje. Jancken fick sedan i februari 1623 uppdrag att värva dugliga yrkesmän från Tyskland, där man låg i framkant med vapenteknologin. Han gjorde två resor för att värva folk, men det var svårt och kostsamt. Till slut sysselsatte han ändå 60 arbetare och använde 6 800 daler till verkstäder och redskap. I Norrtälje hade han också i uppdrag att tillsammans med andra förmän arbeta med kyrkan, skolan, rådstugan och andra byggnader. Men eftersom faktoriet ännu inte var färdigbyggt, kunde hantverkarna inte producera så många vapen. Leveranserna - och inkomsterna - blev därför inte så stora, och 1628 tvingades Jancken i konkurs. Nu tog istället Louis De Geer över verksamheten.

  • Pistol från Gevärsfaktoriet. Illustration: Caroline Rönnlycke Daag
  • Pistol, detalj. Illustration: Caroline Rönnlycke Daag
  • Gevär från Gevärsfaktoriet. Illustration: Caroline Rönnlycke Daag
  • Gevär, detalj. Illustration: Caroline Rönnlycke Daag

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Vaktbyggnad / vaktkur

? ?

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (242)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Fyllning av iallmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Enstaka större stenar, […]

Geostory Norrtälje

Lilla Torget

År 1622 fick Norrtälje stadsprivilegier av Gustav II Adolf. Lilla torget låg då i direkt anslutning till hamnen och var […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar