Geocultural data Uppsala

Vad (6)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Geocultural data Uppsala

Vad (5)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Geocultural data Uppsala

Vad (4)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (6)

Äldst är en institutionsbyggnad från 1850-talet, uppförd för de kemiska och fysiska institutionerna. Den kallas Philologicum, eftersom här senare funnits […]

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (5)

Den kemiska institutionen blev emellertid snart i behov av större lokaler och kunde 1904 flytta in i det nya Kemicum […]

Geocultural data Uppsala

Minnesmärke (76)

Minnesvård, av brons, ca 5 m h och ca 1×1 m (NÖ-SV) bestående avtvå led: a) gotiserande pelare med åt […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (146)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Kärl av keramik (10)

möskt gråsvart gods, ngt glättat, fast och fint magrat, tjocklek: 0,5-0,6 cm.

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (144)

Bytomt, uppgift om, 160 x 55-85 m (NÖ-SV) + 180 x 70-115 m (NV-SÖ). Synliga lämningar finns i den V […]

Geocultural data Uppsala

Lägenhetsbebyggelse (96)

Backstuga, husgrund, ca 4×4 m (Ö-V). I S kanten rad med stenar, i SÖ 3 st (0,25 – 0,7 m) […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (141)

Gravfält ca 180×80 m (Ö-V) bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 högar och 35 runda stensättningar. Högarna […]

Geocultural data Uppsala

Husgrund, historisk tid (57)

ATA Inv av fasta fornlämningar i Gamla Uppsala sn 1937-38. Hellman, Claesson, Thålin, Hallberg. Swedish National Heritage Board

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala mot norr-1

Gravhög från gamla Uppsala Wikimedia Commons Community

Geocultural data Uppsala

Stensättning (154)

Stensättning, rund, ca 5-6 m diam och 0,1-0,2 m h. övertorvad. Begränsning tämligen oklar, delvis. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (153)

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam, ca 0,15-0,3 m h. övertorvadmed i ytan enstaka stenar (0,3-0,4 m st). Ca […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (152)

1) Stensättning, rund, ca 4 m diam, ca 0,15-0,3 m h. övertorvadmed i ytan enstaka stenar (0,3-0,4 m st). Ca […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (28)

1) Runsten, övre delen av 0,85 h, 0,7 m br och 0,05-0,15 m tj. Runhöjd 5-6 cm. Av sandsten. U […]