Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vad (5)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S åkanten till åkerkant (NNV-SSÖ). Möjligen en gammal bäckravin. På samma marknivå och 40m Ö om nr 1 är NV änden av: 2) Vägravin (NV-SÖ) ca 50 m l, 3-4 mbr intill 2 m dj. Övergår i väg (NV-SÖ). Används ännu som tillfartsväg till badplatsen. Åbottnen undersökt på 30-talet, varvid bärgades en sten, nu uppställd på brinken mellan ravinmynningarna, 1,20 m h, 0,80 m br, 0,25-0,50 tj (VNV-ÖSÖ). Punkt för huvudvägennorrut, till mitten av 1600-talet, då ny (nuvarande) vägsträckning beordrades. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Åsänka (Ö-V) genom lerdal vid foten av grusås i N (NV-SÖ); tomtmark (badanläggning), åkergärdad. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Årstakyrkan.png')"> Årstakyrkan.png" style="display: none;">
Geocultural data Uppsala

Årstakyrkan

Årstakyrkan är en stadsdelskyrka i stadsdelen Årsta i Uppsala. Den tillhör Vaksala församling och är kronologiskt den tredje kyrkan i […]

Geocultural data Uppsala

Vaksala socken (2)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

DOMKAPITELHUSET

Byggnadens nedre partier mot S:t Eriksgränd har rester av medeltida tvåvåningslängor med handelsbodar i bottenvåningen. Byggnadens övriga partier samt fasaderna […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar