Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Gamla Uppsala mot norr-1

Wikimedia Commons Community

Beskrivning

Gravhög från gamla Uppsala Wikimedia Commons Community

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (20)

Boplats, 105×30-70 m st (NNÖ-SSV), delundersökt. Inom området är 3 husgrundsterrasser varav en med oklar utsträckning, samt boplatslämningar bestående av […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (3)

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är […]

Geocultural data Uppsala

Ben av ben obränt (2)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Wikimedia Commons Community

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar