Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vad (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S åkanten till åkerkant (NNV-SSÖ). Möjligen en gammal bäckravin. På samma marknivå och 40m Ö om nr 1 är NV änden av: 2) Vägravin (NV-SÖ) ca 50 m l, 3-4 mbr intill 2 m dj. Övergår i väg (NV-SÖ). Används ännu som tillfartsväg till badplatsen. Åbottnen undersökt på 30-talet, varvid bärgades en sten, nu uppställd på brinken mellan ravinmynningarna, 1,20 m h, 0,80 m br, 0,25-0,50 tj (VNV-ÖSÖ). Punkt för huvudvägennorrut, till mitten av 1600-talet, då ny (nuvarande) vägsträckning beordrades. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (6)

Grav- och boplatsområde, ca 45×8 m (NV-SÖ), undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2006. Inom området påträffades ett 10-tal […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (2)

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (13)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar