Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

VETENSKAPSSOCIETETENS HUS, SCHEFFERSKA HUSET

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen "professor Skytteanum" Johannes Schefferus och byggdes troligtvis på 1670-talet som bibliotek och museum enligt ritningar av Olof Rudbeck. I byggnaden finns tre rum med välvda tak, källare samt vind. Gatuhuset uppfördes av bergmästaren Johan Abraham Gyllenhaal, och efter hans död år 1788 skänktes hela fastigheten till Vetenskapssocieteten. Hörnhuset, som om- och tillbyggdes på 1860-talet, inrymmer societetens huvudlokaler, medan det mindre huset används som bibliotek. Båda byggnaderna restaurerades 1957-59. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3 Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen "professor Skytteanum" Johannes Schefferus och byggdes troligtvis på 1670-talet som bibliotek och museum enligt ritningar av Olof Rudbeck. I byggnaden finns tre rum med välvda tak, källare samt vind. Gatuhuset uppfördes av bergmästaren Johan Abraham Gyllenhaal, och efter hans död år 1788 skänktes hela fastigheten till Vetenskapssocieteten. Hörnhuset, som om- och tillbyggdes på 1860-talet, inrymmer societetens huvudlokaler, medan det mindre huset används som bibliotek. Båda byggnaderna restaurerades 1957-59. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3 Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen "professor Skytteanum" Johannes Schefferus och byggdes troligtvis på 1670-talet som bibliotek och museum enligt ritningar av Olof Rudbeck. I byggnaden finns tre rum med välvda tak, källare samt vind. Gatuhuset uppfördes av bergmästaren Johan Abraham Gyllenhaal, och efter hans död år 1788 skänktes hela fastigheten till Vetenskapssocieteten. Hörnhuset, som om- och tillbyggdes på 1860-talet, inrymmer societetens huvudlokaler, medan det mindre huset används som bibliotek. Båda byggnaderna restaurerades 1957-59. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3 Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen "professor Skytteanum" Johannes Schefferus och byggdes troligtvis på 1670-talet som bibliotek och museum enligt ritningar av Olof Rudbeck. I byggnaden finns tre rum med välvda tak, källare samt vind. Gatuhuset uppfördes av bergmästaren Johan Abraham Gyllenhaal, och efter hans död år 1788 skänktes hela fastigheten till Vetenskapssocieteten. Hörnhuset, som om- och tillbyggdes på 1860-talet, inrymmer societetens huvudlokaler, medan det mindre huset används som bibliotek. Båda byggnaderna restaurerades 1957-59. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3 Tomten är bebyggd med två stenhus. Gårdshuset, en kvadratisk byggnad under spetsigt valmtak, tillhörde ursprungligen "professor Skytteanum" Johannes Schefferus och byggdes troligtvis på 1670-talet som bibliotek och museum enligt ritningar av Olof Rudbeck. I byggnaden finns tre rum med välvda tak, källare samt vind. Gatuhuset uppfördes av bergmästaren Johan Abraham Gyllenhaal, och efter hans död år 1788 skänktes hela fastigheten till Vetenskapssocieteten. Hörnhuset, som om- och tillbyggdes på 1860-talet, inrymmer societetens huvudlokaler, medan det mindre huset används som bibliotek. Båda byggnaderna restaurerades 1957-59. KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16516820
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16516819
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16516818
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16516821

Heritage Hunter

Första upptäckare
Pitepalten
Scout (63)
21
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrka (6)

? ?

Geocultural data Uppsala

Anläggning, (2)

Kontext skapad från MIS

Geocultural data Uppsala

Kärl av keramik (10)

möskt gråsvart gods, ngt glättat, fast och fint magrat, tjocklek: 0,5-0,6 cm.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar