Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Gravfält (141)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält ca 180x80 m (Ö-V) bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är 6-17 m diam och 0,5-1,5 m h. Flertalet har grop el urschaktning i mitten, 3-10 m diam och 0,2-1 m dj. En av de runda stensättningarna, belägen i mellersta delen, är 18 m diam och 0,6 m h. Övertorvad. Rundad mittsten, 0,5x0,45 m st oc 0,1 m h. De övriga runda stensättningarna är 4-6 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade. Kantkedja delvis kännbar, övertorvad. Flera av stensättningarna skadadeav motionsspår och stigar i övrigt. Gravfältet till stor del tättbeväxt med lövträd, lövsly och lövbuskar samt enstaka tallar. Yngre jäå-gravfält till Stabby. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (8)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Vid provstickframkom 0,05-0,1 m st skörbrända stenar. SÖ kanten nerschaktad. Beskrivningen […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (5)

Grav- och boplatsområde, ca 60 x 35 m (N-S). Vid en arkeologisk undersökning 2006, föranledd av dragning av ledningar för […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (109)

Boplats (35×10 m) påträffad vid schaktningsövervakning under parkeringsplats på Groaplan. Under upp till 1 m tjocka påförda gruslager vid den […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar