Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vad (4)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S åkanten till åkerkant (NNV-SSÖ). Möjligen en gammal bäckravin. På samma marknivå och 40m Ö om nr 1 är NV änden av: 2) Vägravin (NV-SÖ) ca 50 m l, 3-4 mbr intill 2 m dj. Övergår i väg (NV-SÖ). Används ännu som tillfartsväg till badplatsen. Åbottnen undersökt på 30-talet, varvid bärgades en sten, nu uppställd på brinken mellan ravinmynningarna, 1,20 m h, 0,80 m br, 0,25-0,50 tj (VNV-ÖSÖ). Punkt för huvudvägennorrut, till mitten av 1600-talet, då ny (nuvarande) vägsträckning beordrades. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Åsänka (Ö-V) genom lerdal vid foten av grusås i N (NV-SÖ); tomtmark (badanläggning), åkergärdad. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (10)

Gamla Uppsala kyrka och Kungshögarna (RAÄnr Uppsala 123:1) från norr Flygbildsdokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (144)

Bytomt, uppgift om, 160 x 55-85 m (NÖ-SV) + 180 x 70-115 m (NV-SÖ). Synliga lämningar finns i den V […]

Geocultural data Uppsala

Vaksala socken

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar