Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Lägenhetsbebyggelse (96)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Backstuga, husgrund, ca 4x4 m (Ö-V). I S kanten rad med stenar, i SÖ 3 st (0,25 - 0,7 m) och i SV 1 sten (0,7 m). I marken syns stora mängder tegelflisor i mörk humös jord samt även några större bitar tegel. Belägen på terrass i brant sluttning mot S. Terrassen ingrävd ca 5 m i slänten och har en ca 1,5-2 m hög bakkant i N. Nedanför husgrunden och sluttningen i S finns säsongsmässigt en vattenansamling med ett dike som rinner mot V. Där finns ytterligare 6 stenar av samma storlek som de som fanns på terrasskanten. Ytterligare en ingrävd terrass, ca 4 x 2 m (Ö-V) och med en bakkant som är ca 1,5-2 m hög. Belägen ca 3 m Ö om terrassen med husgrunden. Ett par uppstickande större stenar i kant i S. Ö och SÖ om terrassen väg från dalgången i S. (RAÄ dnr 3.4.2-25-2015)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

ÄRKEBISKOPSHUSET

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av Carl Hårleman. Huset har delvis uppförts på resterna av det på 1330-talet uppförda domprosthuset, […]

Geocultural data Uppsala

Lägenhetsbebyggelse (47)

Sannolik källargrund tillhörande backstuga med belägg i storskifteskarta från år 1763. 4×2,5 m (innermått), anlagd mellan block i N och […]

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande lämning (38)

Boplatslämningar i form av sten- och tegelsamlingar, krukskärvor, brända och obrända ben, kol m m. Dessutom påträffades ett skelett. Fynden […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar