Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Bytomt/gårdstomt (144)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt, uppgift om, 160 x 55-85 m (NÖ-SV) + 180 x 70-115 m (NV-SÖ). Synliga lämningar finns i den V delen i form av de ännu befintliga byggnaderna som hör till det tidigare kyrkoherdebostället "Stabby prästgård". I den S delen finns V om banvallen på ett ställe urschaktningar i slänten, gropar och enstaka syllstenar, samt just intill banvallen en större grop kantad av en syllstensrad. Ö om banvallen ligger en park som består av en f d trädgård. Utsträckning enligt storskifteskarta från år 1762 över Stabby i Bondkyrko socken. (RAÄ dnr 3.4.2-25-2015)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (6)

Äldst är en institutionsbyggnad från 1850-talet, uppförd för de kemiska och fysiska institutionerna. Den kallas Philologicum, eftersom här senare funnits […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (108)

Stensättning, undersökt och borttagen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala mot norr-1

Gravhög från gamla Uppsala Wikimedia Commons Community

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar