Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Gravfält (146)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (3)

Boplats, ca 110×20-70 m (VNV-ÖSÖ). Vid förundersökning 2011 i åkermark påträffades 11 stora stenfyllda gropar, 6 härdar, 1 stolphål, troligen […]

Geocultural data Uppsala

DEKANHUSET (GAMLA SEMINARIEBYGGNADEN/ODEN)

Byggnaden uppfördes 1741-46 som bostadshus av dåvarande akademiräntmästaren, sedermera hovintendenten Peter Julin (Skiöld). Till byggnaden hörde ursprungligen en kringbyggd gård […]

Geocultural data Uppsala

Tegel (Taktegel) (2)

Objekt/föremål Undated

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar