Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Husgrund, historisk tid (57)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

ATA Inv av fasta fornlämningar i Gamla Uppsala sn 1937-38. Hellman, Claesson, Thålin, Hallberg. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Runristning (26)

Runsten, nedre delen av, granit, 1,08 m h, 0,85 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Fragmentet hör samman med […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (5)

Grav- och boplatsområde, ca 60 x 35 m (N-S). Vid en arkeologisk undersökning 2006, föranledd av dragning av ledningar för […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (59)

Gravfält, delundersökt, ca 24×12-21 m (NÖ-SV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 kvadratisk stensättning, 1 rund stensättning, 1 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar