Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vaksala kyrka (8)

srdb

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (3)

Boplats, ca 110×20-70 m (VNV-ÖSÖ). Vid förundersökning 2011 i åkermark påträffades 11 stora stenfyllda gropar, 6 härdar, 1 stolphål, troligen […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (20)

Runsten, av ljusgrå granit, 1,3 m h, 1,3 m br (N-S) och 0,3 m tj. Ornamentiken ej fullbordad. Runor saknas. […]

Geocultural data Uppsala

Upplands runinskrifter 963

Upplands runinskrifter 963 är en runsten belägen utanför muren till Vaksala kyrka i Uppsala. Den är placerad tillsammans med tre […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar