Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Institutionsbyggnad (6)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Äldst är en institutionsbyggnad från 1850-talet, uppförd för de kemiska och fysiska institutionerna. Den kallas Philologicum, eftersom här senare funnits språkvetenskapliga institutioner. Philologicum, även kallad Matematicum, invigdes år 1859. Huset är en långsträckt länga, byggd i tegel, putsad i rött och uppförd i tre våningar. Byggnaden har i ena hörnet ett sexkantigt torn, som vetter ut mot Thunbergsvägen. KÄLLA: Länsstyrelsen i Uppsala län, http://www.c.lst.se/

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (20)

Boplats, 105×30-70 m st (NNÖ-SSV), delundersökt. Inom området är 3 husgrundsterrasser varav en med oklar utsträckning, samt boplatslämningar bestående av […]

Geocultural data Uppsala

Spik av järn

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (201)

Fyndplats för en löpare i bergart. Inga anläggningar kunde spåras i närheten. Påträffad vid förundersökning. (Dnr 321-1221-2004).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar