Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Stensättning (154)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Stensättning, rund, ca 5-6 m diam och 0,1-0,2 m h. övertorvad. Begränsning tämligen oklar, delvis. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Moränsluttning åt Ö, ställvis med berg i dagen. Hagmark (betad). Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
bittan..norlin@gmail.com
Scout (0)
3
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Institutionsbyggnad (2)

EKERMANSKA HUSET – Huset uppfördes 1761 som bostadshus för professor Petrus Ekerman. Det ansluter nära till den hårlemanska byggnadsstilen. Till […]

Geocultural data Uppsala

Uppsala domkyrka

Domkyrkans historia präglas av återkommande bränder som medfört genomgripande restaurerings- och återuppbyggnadsarbeten. Den värsta skadan inträffade vid 1702 års stadsbrand […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (3)

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar