Geocultural data Hjärsås

Bytomt/gårdstomt (12)

Bytomt, ca 140×120 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning enligt kartor från 1709 och 1781. Tomten är delvis bebyggd 1994. Äldsta skriftliga namnbelägg […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (24)

Skålgropsförekomst i block, 5.3×4.6×2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp. […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (23)

Skålgropsförekomst i block, 2.9×2.4×1.3 m, bestående av 2skålgropar, 7-9 cm i diam och 1-1.5 cm dj, belägna på blocketsNÖ- sluttning. […]

Geocultural data Hjärsås

Kvarn (3)

Kvarnlämning. Längs en ca 150 m l sträcka (SV-NÖ) av Linebäckenfinns en till varierande grad raserad kvarnränna, 1-1.5 m br, […]

Geocultural data Hjärsås

Grav markerad av sten/block (4)

1) Rest sten, borttagen, 2 m h, 1,2 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj.4,6 m S om nr 1 […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (22)

Skålgropsförekomst, i block, 2,7×2,1 m och 0,4 m h, bestående av2 skålgropar, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. […]

Geocultural data Hjärsås

Plats med tradition

Område med tradition och namn. På 1827 års karta anges ett ca 190×150- 160 m (NNÖ-SSV) område som Byhögen. Inom […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (21)

Skålgropsförekomst, i block, 2,5×1,5 m (N-S) och 0,5 m h, bestående av 3 skålgropar, 5-7 cm i diam och 1-1,5 […]

Geocultural data Hjärsås

Prästdammen, Plats med tradition

Plats med namn. Damm/sankmark, ca 110×20-40 m (N-S). KallasPrästdammen på 1784 års karta. Enligt Hans Persson, Säflacka, ärnamnet ännu i […]

Geocultural data Hjärsås

Gränsmärke (3)

Gränsmärke, flyttblock, ca 3×2,5 m (Ö-V) och 1,8 m h. Sannolikt är det detta block som avses på 1782 års […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (20)

Skålgropsförekomst, i block/häll, 5×3 m (Ö-V) och intill 1,5 m h,bestående av 4 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0,5-2 […]

Geocultural data Hjärsås

Område med fossil åkermark (3)

Fossil åkermark, ca 430×60-90 m (N-S), bestående av ca 75 röjningsrösen, 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h. Kraftigt […]

Geocultural data Hjärsås

Drottningsten, Naturföremål/-bildning med tradition

Sten med namn och tradition, 0,85×0,7 m (NÖ-SV) och intill 0,32 mh. I ÖSÖ sidan är en urholkning från stenens […]

Geocultural data Hjärsås

Bollehall, Naturföremål/-bildning med tradition

Flyttblock, 3,5×1,8 m (N-S) och 2,6 m h. Fridlyst 1919. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara […]

Geocultural data Hjärsås

Röse

Röse, närmast runt, 9×10 m (N-S) och 1,1 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Nära N kanten är ett […]

Geocultural data Hjärsås

Plantyp-Enskeppig (3)

Byggnad Odaterad Fotograf: Otto Rydbeck

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (17)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (16)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark