Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt, ca 140x120 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning enligt kartor från 1709 och 1781. Tomten är delvis bebyggd 1994. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1560 (Haraberga by), 1684 (Haraberga gård). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Hjärsås 2, år 1709 + Hjärsås 12, år 1781. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (24)

Skålgropsförekomst i block, 5.3×4.6×2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp. […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (20)

Skålgropsförekomst, i block/häll, 5×3 m (Ö-V) och intill 1,5 m h,bestående av 4 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0,5-2 […]

Geocultural data Hjärsås

Plantyp-Enskeppig (3)

Byggnad Odaterad Fotograf: Otto Rydbeck

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar