Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Prästdammen, Plats med tradition

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats med namn. Damm/sankmark, ca 110x20-40 m (N-S). KallasPrästdammen på 1784 års karta. Enligt Hans Persson, Säflacka, ärnamnet ännu i bruk. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Emmislöv 6.2, 1784, Storskifte. Längs med sockengräns Emmislöv/Hjärsås. Tämligen flack moränmark. Skogsmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Område med fossil åkermark (3)

Fossil åkermark, ca 430×60-90 m (N-S), bestående av ca 75 röjningsrösen, 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h. Kraftigt […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (16)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Geocultural data Hjärsås

Röse

Röse, närmast runt, 9×10 m (N-S) och 1,1 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Nära N kanten är ett […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar