Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Område med fossil åkermark (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 430x60-90 m (N-S), bestående av ca 75 röjningsrösen, 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h. Kraftigt övermossade. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Höjd i kuperad moränmark. Skogsmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Haraberga

Kulturlämning Odaterad

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (20)

Skålgropsförekomst, i block/häll, 5×3 m (Ö-V) och intill 1,5 m h,bestående av 4 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0,5-2 […]

Geocultural data Hjärsås

Grav markerad av sten/block (4)

1) Rest sten, borttagen, 2 m h, 1,2 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj.4,6 m S om nr 1 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar