Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Gränsmärke (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gränsmärke, flyttblock, ca 3x2,5 m (Ö-V) och 1,8 m h. Sannolikt är det detta block som avses på 1782 års karta och där benämns Besesten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Hjärsås 13, år 1782 + Hjärsås 14, år 1782. Kuperad, blockrik moränmark. Skogsmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (24)

Skålgropsförekomst i block, 5.3×4.6×2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp. […]

Geocultural data Hjärsås

Röse

Röse, närmast runt, 9×10 m (N-S) och 1,1 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Nära N kanten är ett […]

Geocultural data Hjärsås

Område med fossil åkermark (3)

Fossil åkermark, ca 430×60-90 m (N-S), bestående av ca 75 röjningsrösen, 4-6 m i diam och 0,2-0,4 m h. Kraftigt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar