Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Hällristning (24)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst i block, 5.3x4.6x2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Omedelbart NÖ om åkerkant. Moränplatå. Åkerkant. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (22)

Skålgropsförekomst, i block, 2,7×2,1 m och 0,4 m h, bestående av2 skålgropar, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. […]

Geocultural data Hjärsås

Drottningsten, Naturföremål/-bildning med tradition

Sten med namn och tradition, 0,85×0,7 m (NÖ-SV) och intill 0,32 mh. I ÖSÖ sidan är en urholkning från stenens […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (17)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar