Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Grav markerad av sten/block (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Rest sten, borttagen, 2 m h, 1,2 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj.4,6 m S om nr 1 är2) Rest sten, borttagen, 0,6 m h, 1 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj.Enligt Norra Skåne reste hembygdsföreningen år 1958 den största stenen, som en lång tid legat fallen. Enligt samma källa kallas denena stenen för Sigfrids sten, den andra Jep Bak. Jfr raä 29 och 97.Platsen kring stenarna kallas för Byhögen på 1826 års karta. Svårtatt exakt lokalisera vilket område som avses, jämför raä 123.På platsen för stenarna är nu en byggnad uppförd. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. P Johnsson, Broby 1907. -- Norra Skåne 3/10 1958. -- LMV, Kristianstad: Hjärsås 24, år 1826. 85 m V om vägkorsning. Mycket svag NV-sluttning av flack höjd. Skogsmark (blandskog). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Drottningsten, Naturföremål/-bildning med tradition

Sten med namn och tradition, 0,85×0,7 m (NÖ-SV) och intill 0,32 mh. I ÖSÖ sidan är en urholkning från stenens […]

Geocultural data Hjärsås

Gränsmärke (3)

Gränsmärke, flyttblock, ca 3×2,5 m (Ö-V) och 1,8 m h. Sannolikt är det detta block som avses på 1782 års […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (17)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar