Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Plats med tradition

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Område med tradition och namn. På 1827 års karta anges ett ca 190x150- 160 m (NNÖ-SSV) område som Byhögen. Inom området är raä 4 (plats för domarring), ca raä 5 (resta stenar) och raä 95 (hög). I närheten även raä 7 (hög).A Thomasson anger byhöjden som en möjlig gammal begravningsplats,tillika troligen platsen för den äldsta bebyggelsen i Hjärsås. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Hjärsås 24, år 1827 es. -- Norra Skåne 3/10 1958 (A Thomasson). S-spets av moränås (NNÖ-SSV). Skogsmark. Militärt flygfält. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Prästdammen, Plats med tradition

Plats med namn. Damm/sankmark, ca 110×20-40 m (N-S). KallasPrästdammen på 1784 års karta. Enligt Hans Persson, Säflacka, ärnamnet ännu i […]

Geocultural data Hjärsås

Drottningsten, Naturföremål/-bildning med tradition

Sten med namn och tradition, 0,85×0,7 m (NÖ-SV) och intill 0,32 mh. I ÖSÖ sidan är en urholkning från stenens […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (24)

Skålgropsförekomst i block, 5.3×4.6×2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar