Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Kvarn (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kvarnlämning. Längs en ca 150 m l sträcka (SV-NÖ) av Linebäckenfinns en till varierande grad raserad kvarnränna, 1-1.5 m br, ca0.7 m dj och kallmurad av 0.2-0.7 m st stenar. Vid rännans Ödel, på N stranden, finns rester av en grund i form av enstenmur, ca 10 m l (Ö- V), 0.5 m br och 0.5 m h, av 0.2-0.4 mst stenar. Enligt 1696 års karta fanns här 3 kvarnar, lägenaöverensstämmer med de på ek. kartan markerade samfälldaplatserna. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Emmislöv 1, 1696, ägomätning. Svagt kuperad moränmark. Bäckfåra, omgiven av hagmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Bollehall, Naturföremål/-bildning med tradition

Flyttblock, 3,5×1,8 m (N-S) och 2,6 m h. Fridlyst 1919. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (16)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Geocultural data Hjärsås

Fyndplats (20)

Kulturlämning Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar