Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Hällristning (20)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst, i block/häll, 5x3 m (Ö-V) och intill 1,5 m h,bestående av 4 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Två avskålgroparna är sammanbundna med en ränna?, 3 cm l, 2 cm br och 0,5 cm dj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. N-sluttning av småkuperad moränhöjd. Skogsmark (bokskog). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (16)

Årtal: 1994, Institution: Botark, Samling Botark

Geocultural data Hjärsås

Grav markerad av sten/block (4)

1) Rest sten, borttagen, 2 m h, 1,2 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj.4,6 m S om nr 1 […]

Geocultural data Hjärsås

Röse

Röse, närmast runt, 9×10 m (N-S) och 1,1 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Nära N kanten är ett […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar