Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Bollehall, Naturföremål/-bildning med tradition

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Flyttblock, 3,5x1,8 m (N-S) och 2,6 m h. Fridlyst 1919. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Skånes Naturskyddsförenings årsberättelse 1916-16. -- Skånes Natur 1953, 1958. Bergplatå. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Plats med tradition

Område med tradition och namn. På 1827 års karta anges ett ca 190×150- 160 m (NNÖ-SSV) område som Byhögen. Inom […]

Geocultural data Hjärsås

Bytomt/gårdstomt (12)

Bytomt, ca 140×120 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning enligt kartor från 1709 och 1781. Tomten är delvis bebyggd 1994. Äldsta skriftliga namnbelägg […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (21)

Skålgropsförekomst, i block, 2,5×1,5 m (N-S) och 0,5 m h, bestående av 3 skålgropar, 5-7 cm i diam och 1-1,5 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar