Geocultural data Hjärsås Östra Göinge kommun

Hällristning (22)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst, i block, 2,7x2,1 m och 0,4 m h, bestående av2 skålgropar, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 35 m Ö om murhörn vid väg och 21 m SSÖ om mur. Betesmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hjärsås

Prästdammen, Plats med tradition

Plats med namn. Damm/sankmark, ca 110×20-40 m (N-S). KallasPrästdammen på 1784 års karta. Enligt Hans Persson, Säflacka, ärnamnet ännu i […]

Geocultural data Hjärsås

Hällristning (20)

Skålgropsförekomst, i block/häll, 5×3 m (Ö-V) och intill 1,5 m h,bestående av 4 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0,5-2 […]

Geocultural data Hjärsås

Bollehall, Naturföremål/-bildning med tradition

Flyttblock, 3,5×1,8 m (N-S) och 2,6 m h. Fridlyst 1919. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar