Geocultural data Myrviken

Husgrund, historisk tid (30)

Husruin efter lada, 7×7 m (NV-SÖ) och intill 1,6 m h av intill 12 stockvarv. 1 m NV om ruinen […]

Geocultural data Myrviken

Kolningsanläggning (12)

Kolningsgrop, oregelbunden, 3 m diam och 0,3 m dj. Ställvis antydan till vall kring kanten, intill 1,5 m br och […]

Geocultural data Myrviken

Vägmärke (58)

Grusningssten av granit, 1,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj. Ingen inskription på stenen, som lutar kraftigt […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (54)

Uppgift om gårdstomt. I de Jämtländska räkenskaperna nämns Hanabacken 1568. Inga äldre kartor än laga skifte från 1908 har hittats. […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (53)

Gårdstomt, ca 70×40 m (N-S), osäker utrbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (52)

Gårdstomt, ca 60×50 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (51)

Gårdstomt, ca 40×40 m, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga belägg […]

Geocultural data Myrviken

Fyndplats (69)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringsinveteringen 2011 kunde ingen slagg iakttagas på platsen.

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (50)

Gårdstomt, ca 70×50 m (NNV-SSÖ), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (49)

Gårdstomt, ca 70×50 m (Ö-V), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (48)

Gårdstomt, ca 70×60 m (ÖNÖ-VSV), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (47)

Gårdstomt, ca 50×40 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (46)

Gårdstomt, ca 50×40 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Fyndplats (68)

Slaggförekomst, ca 15-20 m diam med delvis talrika slaggstycken, upp till 0,1 m st, av tung, mörk och fluten slagg. […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (5)

Blästbrukslämning, ca 20×10 m (Ö-V) bestående av 2 slaggvarp och spridda slaggbitar under mossan. Slaggvarp, 6×3 m (N-S) och intill […]

Geocultural data Myrviken

Fyndplats (67)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringen 2011 kunde inget slagg ses på platsen.

Geocultural data Myrviken

Blästplats

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (4)

Slaggförekomst, ca 25×10 m med i ytan talrika slaggbitar, 0,03-0,1 m st, av tung, mörk och trögfluten slagg, och ett […]