Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Källa med tradition (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Ingen ändring vid revideringsinveteringen 2011.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (80)

Gårdstomt, ca 50×30 m (N-S). Ej besökt i fält. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (49)

Gårdstomt, ca 70×50 m (Ö-V), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (10)

Slaggförekomst, 10 m diam, bestående av enstaka slaggklumpar, 0,02-0,1 m av tung, fluten och mörk slagg. I områdets mitt är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar