Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Blästbrukslämning (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Slaggförekomst, ca 25x10 m med i ytan talrika slaggbitar, 0,03-0,1 m st, av tung, mörk och trögfluten slagg, och ett slaggvarp. Varpet är, runt, 9 m diam och intill 0,3 m h. Övertorvat med rikligt med slagg i ytan. Genom området har ett kabelschakt grävts. Platsen besöktes ej vid revideringsinventeringen 2011.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästplats

För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (78)

Gårdstomt, ca 90×30 m (Ö-V), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Kolningsanläggning (12)

Kolningsgrop, oregelbunden, 3 m diam och 0,3 m dj. Ställvis antydan till vall kring kanten, intill 1,5 m br och […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar