Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Fyndplats (68)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Slaggförekomst, ca 15-20 m diam med delvis talrika slaggstycken, upp till 0,1 m st, av tung, mörk och fluten slagg. Markägaren uppger att talrika klumpar fått plockas bort vid brukning. I åkern är en upphöjning omedelbart invid kanten som har rikligt med slagg i ytan och där en nyupptagen plogfåra visar stybb, bränd sand och kol. Med säkerhet överplöjt varp. Slagg ligger upplagd på en sträng odlingssten längs åkerkanten, i skogen syns i övrigt inget. Vid revideringsinveteringen 2011 kunde inget slagg iakttagas.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (49)

Gårdstomt, ca 70×50 m (Ö-V), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (46)

Gårdstomt, ca 50×40 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (76)

Gårdstomt, ca 100×60 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar