Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (82)

Gårdstomt, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Ej besökt i fält. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (81)

Gårdstomt, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1767. Ej besökt i fält. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (11)

Slaggförekomst, ca 20×10 m (N-S), bestående av i V delen, vid ägogränsen, ett 30-tal slaggklumpar, 0,005-0,2 m st av tung, […]

Geocultural data Myrviken

Lägenhetsbebyggelse (46)

Lägenhetsbebyggelse, uppgift om. Enligt storskiftes kartan ska Österbackens soldattorp ha legat på plasen. Inga lämningar efter torpet återfanns vid inventeringen […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (80)

Gårdstomt, ca 50×30 m (N-S). Ej besökt i fält. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (78)

Gårdstomt, ca 90×30 m (Ö-V), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (77)

Gårdstomt, ca 85×55 m (NNÖ-SSV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (76)

Gårdstomt, ca 100×60 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bostadshus (279)

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Byggnaden som under vissa tider fungerat som tingshus är en högrest byggnad, uppförd […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (75)

Gårdstomt, ca 110×50 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (10)

Slaggförekomst, 10 m diam, bestående av enstaka slaggklumpar, 0,02-0,1 m av tung, fluten och mörk slagg. I områdets mitt är […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (9)

Slaggförekomst, 10×15 m, bestående av enstaka slaggstycken, 0,03-0,1 m st. Slaggen är tung, fluten och mörk. Markägaren har vid brukning […]

Geocultural data Myrviken

Fornlämningsliknande lämning (34)

Högliknande bildning, 7 m diam och 0,6 m h av jord och sten. Troligen odlingsröse, upplagt vid naturliga stenar på […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (74)

Gårdstomt, ca 60×40 m, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Ej besökt i fält. Obebyggd. Enligt Stenklyfts karta från […]

Geocultural data Myrviken

Vägmärke (59)

Milstolpe, gjutjärn, 0,66 m h, 0,29 m br vid basen och 0,02 m tj. Avsmalnande uppåt med profikerat överstycke. På […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (71)

Gårdstomt, ca 40×30 m (NÖ-SV), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1767. Ej besökt i fält. Obebyggd. Enligt Stenklyfts karta […]