Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Lägenhetsbebyggelse (46)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Lägenhetsbebyggelse, uppgift om. Enligt storskiftes kartan ska Österbackens soldattorp ha legat på plasen. Inga lämningar efter torpet återfanns vid inventeringen 2011.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (5)

Blästbrukslämning, ca 20×10 m (Ö-V) bestående av 2 slaggvarp och spridda slaggbitar under mossan. Slaggvarp, 6×3 m (N-S) och intill […]

Geocultural data Myrviken

Fornlämningsliknande lämning (34)

Högliknande bildning, 7 m diam och 0,6 m h av jord och sten. Troligen odlingsröse, upplagt vid naturliga stenar på […]

Geocultural data Myrviken

Bostadshus (279)

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Byggnaden som under vissa tider fungerat som tingshus är en högrest byggnad, uppförd […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar