Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bostadshus (279)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Byggnaden som under vissa tider fungerat som tingshus är en högrest byggnad, uppförd av timmer i två våningar under ett flackt tegeltäckt sadeltak. Fasaderna är klädda med träpanel som var faluröd men numera är grå av ålder. Takskägget är kraftigt utskjutande och pryds vid gavlarna av finsågade konsoler. Entrén är placerad på långsidan som vetter åt söder. Den markeras av en vackert utsirad veranda med ett ålderdomligt regntak som är täckt med träspån. Tingen tros ha hållits på andra våning där den största salen salen pryds av tak- och väggmålningar. Sannolikt härrör de från 1920- eller 30-talet, måhända senare. Salen ligger i den östra delen av huset och har fönster åt öster och norr. En kakelugn har fungerat som uppvärmning. Det är omöjligt att säga vad i detta hus som härrör från tingstiden, troligen finns mycket få spår kvar av verksamheten. KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 2003-10-01

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Eva Löfgren
  • Eva Löfgren
  • Eva Löfgren
  • Eva Löfgren

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (11)

Slaggförekomst, ca 20×10 m (N-S), bestående av i V delen, vid ägogränsen, ett 30-tal slaggklumpar, 0,005-0,2 m st av tung, […]

Geocultural data Myrviken

Fyndplats (67)

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringen 2011 kunde inget slagg ses på platsen.

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (10)

Slaggförekomst, 10 m diam, bestående av enstaka slaggklumpar, 0,02-0,1 m av tung, fluten och mörk slagg. I områdets mitt är […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar