Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Blästplats (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Samlingsplats

Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (54)

Uppgift om gårdstomt. I de Jämtländska räkenskaperna nämns Hanabacken 1568. Inga äldre kartor än laga skifte från 1908 har hittats. […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (51)

Gårdstomt, ca 40×40 m, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga belägg […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar