Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bytomt/gårdstomt (51)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gårdstomt, ca 40x40 m, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga belägg från 1348.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
194
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
124
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (50)

Gårdstomt, ca 70×50 m (NNV-SSÖ), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Vägmärke (58)

Grusningssten av granit, 1,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj. Ingen inskription på stenen, som lutar kraftigt […]

Geocultural data Myrviken

Bostadshus (279)

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Byggnaden som under vissa tider fungerat som tingshus är en högrest byggnad, uppförd […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar