Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Fyndplats (69)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

För beskrivning se inskannat PDF-dokument under referenser. Vid revideringsinveteringen 2011 kunde ingen slagg iakttagas på platsen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Husgrund, historisk tid (30)

Husruin efter lada, 7×7 m (NV-SÖ) och intill 1,6 m h av intill 12 stockvarv. 1 m NV om ruinen […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (75)

Gårdstomt, ca 110×50 m (NÖ-SV), osäker begränsning, inlagd efter storskifteskarta från år 1767 och år 1768. Bebyggd. Borgen har skriftliga […]

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (48)

Gårdstomt, ca 70×60 m (ÖNÖ-VSV), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar