Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bytomt/gårdstomt (47)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gårdstomt, ca 50x40 m (N-S), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1775. Ej besökt i fält. Bebyggd. Häggen har skriftliga belägg från 1348.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (11)

Slaggförekomst, ca 20×10 m (N-S), bestående av i V delen, vid ägogränsen, ett 30-tal slaggklumpar, 0,005-0,2 m st av tung, […]

Geocultural data Myrviken

Fornlämningsliknande lämning (34)

Högliknande bildning, 7 m diam och 0,6 m h av jord och sten. Troligen odlingsröse, upplagt vid naturliga stenar på […]

Geocultural data Myrviken

Lägenhetsbebyggelse (46)

Lägenhetsbebyggelse, uppgift om. Enligt storskiftes kartan ska Österbackens soldattorp ha legat på plasen. Inga lämningar efter torpet återfanns vid inventeringen […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar