Geocultural data Myrviken Bergs kommun

Bytomt/gårdstomt (71)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gårdstomt, ca 40x30 m (NÖ-SV), osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskartan från 1767. Ej besökt i fält. Obebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette byn Backen tidigare Österbacken. Diplomatarium skiljer inte på Österbacken och Västerbacken men omnämner Backen år 1410.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Myrviken

Bytomt/gårdstomt (82)

Gårdstomt, osäker utbredning. Inlagd efter storskifteskarta från 1767. Ej besökt i fält. Bebyggd. Enligt Stenklyfts karta från år 1646 hette […]

Geocultural data Myrviken

Blästbrukslämning (9)

Slaggförekomst, 10×15 m, bestående av enstaka slaggstycken, 0,03-0,1 m st. Slaggen är tung, fluten och mörk. Markägaren har vid brukning […]

Geocultural data Myrviken

Kolningsanläggning (12)

Kolningsgrop, oregelbunden, 3 m diam och 0,3 m dj. Ställvis antydan till vall kring kanten, intill 1,5 m br och […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar